Cloudový disk (Cloud Disk)

Cloudový disk (Cloud Disk) je služba poskytovaná existujúcim používateľom, ktorí umiestňujú zariadenia do nášho dátového centra, ako aj nájomcom fyzických serverov. Objednaním služby Cloudový disk získate virtuálny disk v našom cloudovom úložisku pracujúcom na technológii iSCSI. Disk bude dostupný vo vašom serveri prostredníctvom nami nainštalovanej sieťovej karty. Službu si môžete objednať na HDD a SSD. Objednaním tejto služby môžete výrazne zvýšiť bezpečnosť a ochranu informácií, pretože sú umiestnené na úložisku odolnom voči chybám, v ktorom sú všetky údaje geograficky rozložené a vyhradené.

Poloha
Čas poskytovania - do 1 dňa
Typ cloudového disku Celkom
Cloudový disk HDD
(port 1 Gbps)
GB HDD
Cloudový disk SSD
(port 10 Gbps)
GB SSD
Cloudový disk NVME
(port n x 10 Gbps)
GB NVME
Poplatok za nastavenie 1 EUR
Mesačný poplatok 1 EUR
1.Platba sa uskutočňuje v UAH podľa aktuálneho medzibankového kurzu. V prípade potreby sa účtuje dodatočne 20 % DPH.