Ukrajinská služba kontroly IP adresy

IP adresy sa považujú za ukrajinské, ak prevádzka prebieha cez vnútroukrajinské kanály. Ak sa kontrolovaný zdroj nachádza na Ukrajine, ale výsledok overenia je "nie je ukrajinský", znamená to, že táto adresa je prístupná cez vonkajšie komunikačné kanály. V takom prípade sa obráťte na svojho poskytovateľa.

Získanie zoznamu ukrajinských sietí v agregovanej forme (vhodnejšej na automatickú demontáž).

Príklad perl script ktorý kontroluje IP adresy.