Dedikovaný (holý kovový) server

Dedikovaný server (samostatný holý server) — objednaním tejto služby získate plne nakonfigurované a na používanie pripravené fyzické servery.

Je to najlepšie riešenie pre tých, ktorí chcú získať server s originálnou, atypickou konfiguráciou a vedia správne plánovať zdroje. V deň objednávky získate plnú kontrolu nad prenajatými servermi v dátovom centre Colocall a môžete meniť ich nastavenia podľa svojich potrieb a úloh a, samozrejme, môžete si na ne nainštalovať akýkoľvek softvér.

Prenájom holého kovového servera má v porovnaní s jeho kúpou niekoľko významných výhod:

  • Hardvérový server je veľmi drahý, a ak si nie ste istí potrebou takýchto výdavkov, prenájom zariadenia bude najlepším spôsobom, ako zistiť, či ho potrebujete.
  • Údržba servera si vyžaduje primerané náklady na servisné organizácie alebo vysoko nákladných špecialistov v rámci zamestnancov vašej spoločnosti. Dátové centrum tieto náklady úplne preberá a zahŕňa ich do poplatku za predplatné servera.
  • Bezpečné pripojenie vpn zabudovaného rozhrania servera IPMI je zahrnuté v cene služby.
  • Prenájom výpočtových a komunikačných zdrojov je OPEX, zároveň nákup vlastných serverov je CAPEX.
  • Drahé serverové vybavenie stráca viac ako 50 % svojej ceny bezprostredne po nadobudnutí a je to nízkolikvidné aktívum.
  • V prípade poruchy prenajatého zariadenia ho dátové centrum nahradí v čo najkratšom čase, v režime 24/7, bez potreby čakať na reakciu dodávateľa.
  • Keďže prenajaté zariadenie patrí dátovému centru, všetky riziká spojené so stratou, poškodením atď. sú výlučne rizikami dátového centra. Musíte sa len postarať o správne usporiadanie svojich údajov a uchovávanie ich záložných kópií.

Naši technici sú vždy pripravení pomôcť vám vybrať potrebnú konfiguráciu. Taktiež vám radi pomôžeme s umiestnením údajov v našich cloudových úložiskách a poskytneme podporu pri inštalácii a konfigurácii akéhokoľvek softvéru.

Ponúkame vám tiež informácie o cenách za prenájom sieťových zariadení a doplnkových služieb spoločnosti Colocall.

Prenájom servera v dátovom centre Colocall.